Peribahasa

Peribahasa

Pilih peribahasa yang paling sesuai maksudnya dengan makna frasa / klausa yang berkurung dalam setiap item di bawah ini.